Provincie Utrecht zoekt samen naar locaties windenergie

Provincie Utrecht zoekt samen met inwoners en gemeenten naar locaties voor windenergie

De provincie Utrecht wil tempo maken met de opwek van schone energie. Hiervoor is het nodig dat de plannen voor zonne- en windenergie concreet worden. Om helderheid scheppen in welke gebieden windenergie het meest kansrijk is, worden komende maanden de milieueffecten onderzocht. Ook wordt gekeken waar lokale initiatiefnemers zoals energiecoöperaties al plannen hebben en welke plannen tijdig aangesloten kunnen worden op het stroomnet. Daarnaast is de provincie ook gestart met de voorbereiding van een participatieproces, waarbij alle inwoners uit de provincie Utrecht de mogelijkheid krijgen advies te geven aan de provincie over windenergie.

Onderzoek milieueffecten windenergie

Gemeenten en de provincie willen in 2030 samen 2,4 terawattuur (TWh) van duurzame energie opwekken. Om dit gezamenlijke doel te bereiken, is de provincie gestart met het opstellen van een provinciaal Mileueffectrapport (planMER). In dit rapport worden de milieueffecten van windenergie in kaart gebracht. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie (NRD) staat welke milieueffecten van windenenergie de provincie gaat onderzoeken en in welke gebieden en hoe gedetailleerd dat gebeurt. Tussen eind februari en begin april 2023 werd de NRD ter inzage gelegd en kon erop gereageerd worden. Meer dan 600 inwoners, organisaties en gemeenten hebben hierop hun zienswijze ingediend.
De ontvangen feedback over de NRD heeft geleid tot aanpassingen, zoals het verkleinen van sommige onderzoeksgebieden en het schrappen van een onderzoeksgebied in de Eempolder in Eemnes, vanwege de status van weidevogelkerngebied.

Gedeputeerde Huib van Essen: “De provincie streeft ernaar om in 2023 55% van de gebruikte elektriciteit in de eigen provincie duurzaam op te wekken. Die 2,4 TWh is nodig om dit doel te kunnen halen. Hierbij is een goede balans nodig tussen zon en wind. Zon op dak wordt maximaal benut, maar om dit aan te vullen is ook windenergie nodig. We geven gemeenten maar ook lokale initiatiefnemers zoals energiecoöperaties graag meer duidelijkheid over welke pekken het meest kansrijk zijn. Zo willen we de overlast voor omwonenden en de gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk beperken.

De resultaten van het milieuonderzoek (planMER) worden later dit jaar aan de gemeenten aangeboden samen met de locaties die daaruit als meest kansrijk naar voren komen. Behalve de milieueffecten wordt hiervoor ook gekeken naar de aansluitbaarheid op het elektriciteitsnet en de mogelijkheid voor lokaal eigendom van windmolens. De gemeenten krijgen daarna zes maanden de tijd om aan te geven welke wind- of zongebieden ze willen benutten om de gezamenlijke klimaatdoelen waar te maken. Ook de provincie kan daarna, indien nodig, plannen voor windenergie mogelijk maken.

Participatieproces dit najaar

De provincie hecht veel waarde aan de mening en input van inwoners bij dit onderwerp. Gedeputeerde Huib van Essen: “Daarom wordt er een participatieproces voorbereid, waarbij alle inwoners uit de hele provincie Utrecht via een digitale raadpleging de mogelijkheid krijgen om advies te geven aan de provincie. Daarna volgt een verdieping met een representatieve selectie van 100 inwoners via een burgerforum. Dit gaat ons helpen om te komen tot de kansrijke gebieden voor windenergie. Het participatieproces zal van start gaan na het gesprek in de commissie met Provinciale Staten op 11 oktober.”

Bron: Provincie Utrecht

Warmte, stijl en duurzaamheid: Alles over kachels voor in huis

Warmte, stijl en duurzaamheid: Alles over kachels voor in huis

Wanneer de temperaturen beginnen te dalen en de dagen korter worden, is er niets zo gezellig als je huis opwarmen met een knusse kachel. Kachels zijn niet alleen een bron van warmte, maar ze kunnen ook een prachtige sfeer in huis creëren. In deze blogpost gaan we...

Creëer een warme en gezellige sfeer in huis in de winter

Creëer een warme en gezellige sfeer in huis in de winter

De wintermaanden kunnen soms koud en somber aanvoelen, laat je huis daarom een oase van gezelligheid zijn. Creëer een warme en gezellige sfeer in huis deze winter! Stijlvolle en comfortabele inrichting Een warme en gezellige sfeer begint met de juiste inrichting. Denk...

Verduurzamen: Vijf praktische tips voor een groenere toekomst

Verduurzamen: Vijf praktische tips voor een groenere toekomst

In een wereld waar milieubewustzijn steeds belangrijker wordt, is verduurzamen een cruciale stap geworden voor het creëren van een groenere en gezondere toekomst. Gelukkig zijn er talloze manieren waarop individuen hun impact op het milieu kunnen verminderen. Of je nu...

Elektrisch rijden, wel of geen laadpaal aanschaffen

Elektrisch rijden, wel of geen laadpaal aanschaffen

Heb je een elektrische auto of overweeg je hybride of volledig elektrisch te gaan rijden? Verdiep je dan ook in het wel of niet aanschaffen van een laadpaal. Er zijn veel facetten waar je rekening mee moet houden, waaronder; Ga je thuis een laadpaal aanschaffen, of...

Vleermuizen in je huis, wat kun je daar tegen doen.

Vleermuizen in je huis, wat kun je daar tegen doen.

Vleermuizen zijn fascinerende wezens die een belangrijke rol spelen in ons ecosysteem. Het is een beschermde diersoort, maar kan soms voor overlast zorgen wanneer de nachtelijke vliegers zich in huizen vestigen. In deze blog lees je waarom huizen vleermuizen...

Moodboard voor interieur en tuin

Moodboard voor interieur en tuin

Een moodboard voor interieur en tuin is een visueel hulpmiddel dat bestaat uit een collage van afbeeldingen, texturen, kleuren en andere elementen die samen een bepaalde sfeer of stemming uitdrukken. Voor liefhebbers van interieur en tuinieren zijn moodboards...

De groene tuin: Een paradijs voor mens en natuur

De groene tuin: Een paradijs voor mens en natuur

In onze moderne wereld, waar beton en asfalt vaak de boventoon voeren, is de groene tuin een waar toevluchtsoord voor mens en natuur. Een groene tuin biedt niet alleen een prachtige esthetische waarde, maar het heeft ook talloze voordelen voor het milieu en de...

Natuurlijke tuinierstips

Natuurlijke tuinierstips

Natuurlijke tuinierstips: Hoe je je tuin kunt verbeteren zonder chemicaliën In de afgelopen jaren is de belangstelling voor natuurlijk tuinieren gestaag toegenomen. Steeds meer mensen willen hun tuinen inrichten op een manier die zowel goed is voor de natuur als voor...

De wintertuin

De wintertuin

De wintertuin: Ontdek de magie van de koude seizoenen. Wanneer de winter zijn intrede doet, denken velen dat de tuin in rust gaat. Maar integendeel, de wintertuin kan een betoverende plek zijn vol leven en schoonheid. Wat kun je doen in de winter? Genoeg! Zorg goed...