Hoe gezond is jouw huis?

Is jouw huis wel zo gezond als je denkt?

Hoe gezond is jouw huis?

Gezondheid is het belangrijkste wat er is. Maar is jouw huis wel zo gezond als je denkt?

Is er een lekkage geweest en er zijn vlekken ontstaan, of er ontstaan verkleuringen die lijken op schimmels maar je bent er niet helemaal zeker van? Onderneem dan snel actie! Wachten op verspreiding van schimmels brengt naast de gezondheidsrisico’s de nodige kosten met zich mee. Maar ja wat zijn kosten als we het over uw gezondheid hebben of dat van uw gezin?

Wil je een inspectie laten uitvoeren om zeker te weten dat je een deskundig en oplossingsgericht rapport ontvangt, dan ben je bij Nedon aan het juiste adres. Nedon verwerkt in een onafhankelijk rapport een werkbestek en raming van kosten. Vervolgens kunnen ze voorzien in het begeleiden, controleren én het opleveren van het werk! Voor het complete pakket dan moet je zeker bij Nedon zijn.

Direct naar de website van Nedon

Nedon

Nedon geeft onafhankelijk advies in bestrijding van vocht en houtaantasting

Vochtproblemen:
Een inspectie op het gebied van vochtproblemen waarbij o.a. metingen worden verricht en gekeken wordt naar oorzaken, mogelijkheden ter verbetering en advies. Daarnaast een omschrijving van wat men ( de bewoner) eventueel zelf kan doen.

Schimmelonderzoek en determinatie laboratorium:
Hierbij wordt gekeken naar de omvang van schimmelvorming, oorzaken, en gevolgen. In geval van gezondheidsklachten nemen wij kweken af welke ter detrminatie naar het laboratorium worden verstuurd. De uitslag van dergelijke kweken kunnen in de rapportage worden aangeleverd, maar ook delen wij deze los van de rapportage van Nedon.

Stankklachten:
Stankklachten worden vaak onderschat, maar kunnen grote lichamelijke klachten tot gevolg hebben. Nedon kijkt altijd naar oorzaken, hoe men bewoond en wat een oplossing kan zijn. Bij extreme klachten maken wij gebruik van de expertise van Purgo, Nedon en Purgo opereren landelijk en hebben al tal van problemen op kunnen lossen. Beide bedrijven zijn onafhankelijk.

Zwamonderzoek:
Een zwamonderzoek, hierbij wordt de begane grondvloer en kruipruimte in kaart gebracht en alle mogelijke problemen schade gevolgen en oorzaken worden hierbij in kaart gebracht. Dergelijk onderzoek is een uitgebreid onderzoek waarbij o.a. foto;s worden gemaakt en deze worden ter informatie ook in de rapportage verwerkt. Metingen enz. worden uitgevoerd indien dit nodig wordt geacht. Daarnaast een werkomschrijving hoe schade of problemen verholpen kunnen worden.

Houtworm en andere houtborende insecten:
Bij dit soort onderzoeken worden complete kapconstructies in kaart gebracht, de situatie ter plaatse, omvang van schade, welke vorm van aantastingen aanwezig zijn, en of er sprake is van activiteit van het insect en om welke soort het gaat.
Afhankelijk van de situatie en schadebeeld geeft Nedon diverse adviezen en mogelijkheden.

Kelders:
Kelders worden o.a. gecontroleerd op bijvoorbeeld lekkages, zouten schimmelvorming en gebreken. Van de situatie worden uiteraard foto’s gemaakt, en geven wij bijvoorbeeld een plan van aanpak om een kelder waterdicht te krijgen.

Zoutschade:
Zoutschade is een heel ander beeld dan schimmelklachten, de oorzaak vind dan ook meestal zijn oorsprong vanaf de buitenzijde, of door vochtinvloeden intern. Ook hier zal de omvang van de schade, oorzaken en mogelijkheden in kaart worden gebracht.

Bouwfouten:
Bouwfouten worden heel vaak onderschat, het plaatsen van een ventilatierooster met hierin nog een folie is één van de mooiste voorbeelden van fouten die gemaakt worden. Elke bouwfout is op te lossen, hiervoor zal ook het probleem goed in kaart gebracht moeten worden.

Contra-expertise:
Nedon voert veel contra-expertises uit, bij twijfel over derden kunnen zij e.e.a. beoordelen en in kaart brengen. Ook doet Nedon dit zonder opname ter plaatse, dan neemt Nedon de stukken door en gaan dan in overleg met opdrachtgevers over de kosten.

Voor meer informatie kun je ook even kijken op de website www.zwaminspectie.nl

Zoek per provincie

Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg North Brabant NorthHolland Overijssel SouthHolland Utrecht Zeeland
Hoe gezond is jouw huis
Hoe gezond is jouw huis
Hoe gezond is jouw huis