Wilma’s ERF

Biologisch melkveebedrijf met overheerlijke boerenzuivel producten

Wilma’s ERF

Wilma’s ERF is vanaf 2015, onderdeel van het biologisch Dynamisch melkveebedrijf van Berend en Wilma Steenbergen. Op het bedrijf doen wij veel aan weidevogelbeheer. Wij zorgen dat er goede omstandigheden zijn voor de weidevogels om hun jongen groot te krijgen. Dit doen we bijvoorbeeld door plasdras aan te leggen, latere te maaien en te zorgen voor variatie in plantengroei. Ons grasland is kruiden- en bloemenrijk wat niet alleen goed is voor de vogels maar ook goed voedsel is voor onze koeien.

Boerderijwinkel

Wilma’s ERF bevind zich in een gedeelte van onze oude koeienstal. Sinds 2019 maken wij van onze eigen melk een aantal zuivelproducten rauwmelkse karnemelk, boter en hangop. Verder verkopen we onze eigen ossenvlees, rauwe melk, boerenkaas van firma Kleikracht, brood van de Duitse Biobakker en kruidenierswaren .

Contact Wilma’s ERF

Zuidveld 16
9755 TM Onnen
⇒ Telefoon: 050-4063670
⇒ E-mail: info@wilmaserf.nl

Bezoek de website

 

……………………………………………………………………………………………………………………….